月刊1980创刊

主办:中国宇航学会

主编:吴燕生

ISSN 1000-1328

CN 11-2053/V

本刊被以下检索机构收录:

美国工程索引EiCompendex数据库、北大中文核心期刊、中国科技核心期刊(ISTIC)、Scopus数据库

科技部“三类高质量论文”期刊(2020年)

首批入选“中国科技期刊卓越行动计划”(2019年)

荣获第五届《中国精品科技期刊》(2020年)

荣获2019年百种中国杰出学术期刊

荣获《2018年中国国际影响力优秀学术期刊》

荣获2016年百种中国杰出学术期刊

荣获第四届《中国精品科技期刊》(2017年)

荣获2015年百种中国杰出学术期刊

荣获2014年百种中国杰出学术期刊

荣获第三届《中国精品科技期刊》(2014年)

荣获2011年百种中国杰出学术期刊

  • 2021, Vol.42 No.11 Published date:15 November 2021 Last issue
2021, Vol. 42 No.10 No.9 No.8 No.7 No.6 No.5
No.4 No.3 No.2 No.1
2020, Vol. 41 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2019, Vol. 40 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2018, Vol. 39 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2017, Vol. 38 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2016, Vol. 37 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2015, Vol. 36 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2014, Vol. 35 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2013, Vol. 34 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2012, Vol. 33 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2011, Vol. 32 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2010, Vol. 31 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2009, Vol. 30 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2008, Vol. 29 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2007, Vol. 28 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2006, Vol. 27 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2005, Vol. 26 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2004, Vol. 25 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2003, Vol. 24 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2002, Vol. 23 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2001, Vol. 22 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2000, Vol. 21 No.4 No.3 No.2 No.1
1999, Vol. 20 No.4 No.3 No.2 No.1
1998, Vol. 19 No.4 No.3 No.2 No.1
1997, Vol. 18 No.4 No.3 No.2 No.1
1996, Vol. 17 No.4 No.3 No.2 No.1
1995, Vol. 16 No.4 No.3 No.2 No.1
1994, Vol. 15 No.4 No.3 No.2 No.1
1993, Vol. 14 No.4 No.3 No.2 No.1
1992, Vol. 13 No.4 No.3 No.2 No.1
1991, Vol. 12 No.4 No.3 No.2 No.1
1990, Vol. 11 No.4 No.3 No.2 No.1
1989, Vol. 10 No.4 No.3 No.2 No.1
1988, Vol. 9 No.4 No.3 No.2 No.1
1987, Vol. 8 No.4 No.3 No.2 No.1
1986, Vol. 7 No.4 No.3 No.2 No.1
1985, Vol. 6 No.4 No.3 No.2 No.1
1984, Vol. 5 No.4 No.3 No.2 No.1
1983, Vol. 4 No.4 No.3 No.2 No.1
1982, Vol. 3 No.4 No.3 No.2 No.1
1981, Vol. 2 No.4 No.3 No.2 No.1
1980, Vol. 1 No.2 No.1
TIAN Bai yi, WANG Da yi, ZHANG Xiang yu, ZHOU Wen yan, ZHU An wen, HUANG Mei li, WANG Ying
2021 Vol. 42 (3): 284-294
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.003
Abstract( 324 )      PDF (5888KB) (659
WANG Chang qing
2021 Vol. 42 (7): 807-819
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.07.001
Abstract( 299 )      PDF (22394KB) (577
LI Dong, YANG Yun fei, HU Peng xiang, ZHANG Huan, CHENG Xing
2021 Vol. 42 (2): 141-149
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.001
Abstract( 290 )      PDF (2888KB) (314
MA Dong fu, SONG Bi feng, XUAN Jian lin, NIAN Peng
2021 Vol. 42 (3): 265-273
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.001
Abstract( 270 )      PDF (6211KB) (210
YUAN Li
2021 Vol. 42 (7): 839-849
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.07.004
Abstract( 239 )      PDF (1652KB) (308
CUI Ping yuan, LONG Jia teng, ZHU Sheng ying, XIU Wen bo
2021 Vol. 42 (6): 677-686
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.06.001
Abstract( 237 )      PDF (5234KB) (483
ZHAO Ji song, WANG Jiang hua, WANG Bo qiao, ZHANG Jin ming, ZHU Hang biao
2021 Vol. 42 (2): 211-219
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.009
Abstract( 236 )      PDF (4478KB) (212
KANG Guo hua, ZHANG Han, WEI Jian yu, WU Jia qi, ZHANG Lei
2021 Vol. 42 (3): 305-313
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.005
Abstract( 230 )      PDF (4815KB) (142
RONG Ji li, CUI Shuo, SHI Wen jing, LI Wei jie, LI Xiao, XIN Peng fei
2021 Vol. 42 (3): 295-304
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.004
Abstract( 222 )      PDF (1833KB) (181
GAN Lan, GONG Sheng ping
2021 Vol. 42 (2): 185-191
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.006
Abstract( 214 )      PDF (664KB) (138
QIU Hui, LIU Zhi quan, ZENG Hui zhong, BAI Zhao guang, YANG Zhi
2021 Vol. 42 (10): 1197-1206
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.10.001
Abstract( 211 )      PDF (7377KB) (290
HUANG Xi yao, HE Yi ting, DU Hua jun, ZENG Xiang yuan, LIU Tian ci, SHAN Wen jing, CHENG Lin
2021 Vol. 42 (10): 1283-1292
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.10.009
Abstract( 203 )      PDF (3073KB) (138
YANG Xing wen, HAN Jing tao, LIU Jing, ZHANG Cong fa, LIANG Jin chao
2021 Vol. 42 (11): 1343-1354
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.11.001
Abstract( 203 )      PDF (8140KB) (265
CHENG Xiao ming, SHANG Teng, XU Fan, WANG Jin lin, YAO Yin wei
2021 Vol. 42 (2): 202-210
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.008
Abstract( 198 )      PDF (1576KB) (130
ZHU Sheng ying, GAO Xi zhen, CUI Ping yuan, YAO Wen long
2021 Vol. 42 (2): 192-201
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.007
Abstract( 187 )      PDF (5066KB) (128
ZHOU Hong yu, WANG Xiao gang, ZHAO Ya li, CUI Nai gang
2021 Vol. 42 (2): 175-184
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.02.005
Abstract( 179 )      PDF (8249KB) (203
WAN Gang, CONG Dian wei, LIU Lei
2021 Vol. 42 (3): 274-283
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.002
Abstract( 178 )      PDF (688KB) (158
GONG Bai chun, WANG Sha, HAO Ming rui, GUAN Xu jun
2021 Vol. 42 (3): 344-350
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.009
Abstract( 177 )      PDF (2232KB) (112
ZHANG Tao, LI Wei min, LI Jiong, WANG Hua ji, LEI Hu min
2021 Vol. 42 (3): 367-377
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.03.012
Abstract( 176 )      PDF (2893KB) (119
LI Zhao yu, XU Rui, ZENG Hao, ZHU Sheng ying, LIANG Zi xuan
2021 Vol. 42 (5): 539-551
doi: 10.3873/j.issn.1000 1328.2021.05.001
Abstract( 174 )      PDF (2066KB) (189