月刊1980创刊

主办:中国宇航学会

主编:吴燕生

ISSN 1000-1328

CN 11-2053/V

本刊被以下检索机构收录:

美国工程索引EiCompendex数据库、北大中文核心期刊、中国科技核心期刊(ISTIC)、Scopus数据库

科技部“三类高质量论文”期刊(2020年)

首批入选“中国科技期刊卓越行动计划”(2019年)

荣获第五届《中国精品科技期刊》(2020年)

荣获2019年百种中国杰出学术期刊

荣获《2018年中国国际影响力优秀学术期刊》

荣获2016年百种中国杰出学术期刊

荣获第四届《中国精品科技期刊》(2017年)

荣获2015年百种中国杰出学术期刊

荣获2014年百种中国杰出学术期刊

荣获第三届《中国精品科技期刊》(2014年)

荣获2011年百种中国杰出学术期刊

  • 2022, Vol.43 No.12 Published date:15 December 2022 Last issue
2022, Vol. 43 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7 No.6
No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2021, Vol. 42 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2020, Vol. 41 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2019, Vol. 40 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2018, Vol. 39 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2017, Vol. 38 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2016, Vol. 37 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2015, Vol. 36 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2014, Vol. 35 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2013, Vol. 34 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2012, Vol. 33 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2011, Vol. 32 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2010, Vol. 31 No.12 No.11 No.10 No.9 No.8 No.7
No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2009, Vol. 30 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2008, Vol. 29 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2007, Vol. 28 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2006, Vol. 27 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2005, Vol. 26 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2004, Vol. 25 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2003, Vol. 24 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2002, Vol. 23 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2001, Vol. 22 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2000, Vol. 21 No.4 No.3 No.2 No.1
1999, Vol. 20 No.4 No.3 No.2 No.1
1998, Vol. 19 No.4 No.3 No.2 No.1
1997, Vol. 18 No.4 No.3 No.2 No.1
1996, Vol. 17 No.4 No.3 No.2 No.1
1995, Vol. 16 No.4 No.3 No.2 No.1
1994, Vol. 15 No.4 No.3 No.2 No.1
1993, Vol. 14 No.4 No.3 No.2 No.1
1992, Vol. 13 No.4 No.3 No.2 No.1
1991, Vol. 12 No.4 No.3 No.2 No.1
1990, Vol. 11 No.4 No.3 No.2 No.1
1989, Vol. 10 No.4 No.3 No.2 No.1
1988, Vol. 9 No.4 No.3 No.2 No.1
1987, Vol. 8 No.4 No.3 No.2 No.1
1986, Vol. 7 No.4 No.3 No.2 No.1
1985, Vol. 6 No.4 No.3 No.2 No.1
1984, Vol. 5 No.4 No.3 No.2 No.1
1983, Vol. 4 No.4 No.3 No.2 No.1
1982, Vol. 3 No.4 No.3 No.2 No.1
1981, Vol. 2 No.4 No.3 No.2 No.1
1980, Vol. 1 No.2 No.1
ZHANG Jun biao, XIONG Jia jun, LAN Xu hui, XI Qiu shi, XIA Liang, ZHANG Kai
2022 Vol. 43 (4): 413-422
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.04.003
Abstract( 428 )      PDF (3021KB) (300
ZHANG Yuan, HUANG Xu, LU Kunfeng, BAI Wenyan, HUANG Wanwei
2022 Vol. 43 (7): 866-879
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.07.003
Abstract( 365 )      PDF (4980KB) (488
WANG Guan, WANG Jingyu, LIU Qiaozhen, SONG Zhengyu
2022 Vol. 43 (7): 964-973
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.07.013
Abstract( 342 )      PDF (2428KB) (178
GUAN Yingzi, WEN Zida, WANG Xiaowei, ZHANG Feng, CUI Naigang
2022 Vol. 43 (5): 537-547
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.001
Abstract( 321 )      PDF (1060KB) (393
QIU Xiaoqi, GAO Changsheng, JING Wuxing
2022 Vol. 43 (5): 685-695
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.013
Abstract( 307 )      PDF (3376KB) (266
YUAN He, LI Jinglin, SONG Zhengyu, ZHAO Yongzhi, XU Shanshu, ZENG Yaoxiang
2022 Vol. 43 (10): 1291-1301
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.10.002
Abstract( 266 )      PDF (2381KB) (175
WANG Zhao kui, FANG Qing yun, HAN Da peng
2022 Vol. 43 (3): 259-270
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.03.001
Abstract( 259 )      PDF (1526KB) (246
ZHAO Bin, LIANG Lecheng, JIANG Ruimin, ZHOU Jun
2022 Vol. 43 (5): 563-579
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.003
Abstract( 257 )      PDF (1228KB) (256
ZHOU Min, ZHOU Feng qi, ZHOU Jun, GUO Jian guo
2022 Vol. 43 (3): 271-281
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.03.002
Abstract( 255 )      PDF (1163KB) (285
ZHANG Wangjun, DANG Zhaolong, TAO Zhuo, JIA Yang, CHEN Baichao, PAN Dong
2022 Vol. 43 (9): 1143-1151
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.09.002
Abstract( 255 )      PDF (6013KB) (231
GUO Chong ling, CHEN Chuan zhi, CHEN Jin bao, WANG Wei zhi
2022 Vol. 43 (2): 158-166
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.003
Abstract( 251 )      PDF (1024KB) (288
WU Cheng feng, CHENG Jin, GUO Xiao yun, XU Cheng, HU En wen, Qi Hang
2022 Vol. 43 (2): 131-142
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.001
Abstract( 249 )      PDF (2330KB) (278
XIA Guang qing, LU Chang, SUN Bin, HAN Ya jie
2022 Vol. 43 (2): 143-157
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.002
Abstract( 248 )      PDF (4480KB) (347
PENG Qi bo, LV Ji yuan
2022 Vol. 43 (2): 167-172
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.004
Abstract( 246 )      PDF (1407KB) (365
WU Ke, LI Wenbo, ZHANG Zhe, HUANG Xiaofeng, ZHANG Tianzhu, WANG Tong
2022 Vol. 43 (9): 1129-1142
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.09.001
Abstract( 232 )      PDF (2010KB) (237
WANG Peng, CHEN Haolan, BAO Cunyu, TANG Guojian
2022 Vol. 43 (7): 853-865
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.07.002
Abstract( 222 )      PDF (2093KB) (215
BAO Weimin, WANG Xiaowei
2022 Vol. 43 (6): 705-712
doi: 10.3873/j.issn.1000-328.2022.06.001
Abstract( 218 )      PDF (3995KB) (262
HE Yong, WANG Jian, SONG Zhengyu, CHAI Jiaxin, HU Haifeng
2022 Vol. 43 (6): 762-771
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.06.007
Abstract( 214 )      PDF (2341KB) (176
LIU Yuhang, YANG Hongwei, LI Shuang
2022 Vol. 43 (5): 593-602
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.005
Abstract( 210 )      PDF (1632KB) (173
GOU Jianjun, XIAO Shuang, HU Jiaxin, GAO Ge, GONG Chunlin
2022 Vol. 43 (8): 983-999
doi: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.08.001
Abstract( 204 )      PDF (3718KB) (210