P Code Direct Acquisition Algorithm and Its Resource Optimization Method
WANG Jun, LI Jia-qi, WU Si-liang
Journal of Astronautics . 2011, (12): 2491 -2498 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2011.12.004