An Integrated Receiving Technique of Radar and Radar Countermeasure Reconnaissance Based on Signal Reconstruction
YAN Kun-yu, JIANG Qiu-xi , SUN zhi-yong
Journal of Astronautics . 2012, (4): 465 -470 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2012.04.008