Parametric Geometric Modeling and Hypersonic Aerodynamics Characteristics Calculation for Kliper Vehicle
ZHAO Biao, CUI Nai gang, GUO Ji feng, HUANG Pan xing, WANG Ping
Journal of Astronautics . 2013, (8): 1040 -1046 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2013.08.002