Analysis of Effect of Gravity Gradient on Attitude Disturbances of Free Floating Space Robots
GUO Sheng peng, LI Dong xu, FAN Cai zhi, MENG Yun he
Journal of Astronautics . 2014, (7): 762 -769 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2014.07.004