Review of the Development of Soft\|Landing Buffer for Lunar Explorations
CHEN Jin bao,NIE Hong, ZHAO Jin cai
Journal of Astronautics . 2008, (3): 731 -735 .