Modified Pseudospectral Feedback Control Based Closed Loop Guidance for Long Range Orbit Maneuver
YAN Xun liang, LIAO Shou yi, He Tai, WANG Shi cheng, ZHANG Jin sheng
Journal of Astronautics . 2016, (1): 84 -93 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2016.01.011