A Joint Torque Optimization Method for Space Manipulators Considering the In Orbit Motion Reliability
GAO Xin, DU Ming tao, WU Hao xin, SUN Han xu, JIA Qing xuan, CHEN Gang,WANG Yi fan
Journal of Astronautics . 2016, (7): 784 -794 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2016.07.004