Dynamic Analysis of Spatial Deployable Strut Mechanism with Clearance Root Joints
YANG Shu li, LIU Zhi quan, PU Hai ling, YANG Qiao long
Journal of Astronautics . 2018, (8): 838 -846 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2018.08.002