Numerical Simulation of Fluctuating Pressure Environment of Mars Entry Capsule under Forced Oscillation
SHI Xiao pan, ZHAO Rui, RONG Ji li, YUAN Wu, LI Qi
Journal of Astronautics . 2019, (2): 148 -155 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.02.003