Space Engineering Multi State Holographic Model and Its Applications
LIU Ji zhong, PEI Zhao yu, YU Guo bin, KANG Yan, WANG Qian, PANG Fu chuan, LU Liang liang, YANG Rui hong
Journal of Astronautics . 2019, (5): 535 -542 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.05.006