Enhancement of XNAV Utilizing Incremental Phase and Star Elevation
JIAO Rong, GAN Wei, XIAO Zhi hong, CUI Zhan qin
Journal of Astronautics . 2019, (6): 666 -672 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.06.007