An Optimized Maximum Power Point Tracking Control Method for Electrical Power System of CubeSats
LI Peng, ZHOU Jun, YU Xiao zhou
Journal of Astronautics . 2019, (7): 824 -830 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.07.012