Type Synthesis of Ring Truss Deployable Antenna Mechanism Based on Screw Theory
HAN Bo, XU Yun dou, HAN Yuan yuan, YAO Jian tao, ZHAO Yong sheng
Journal of Astronautics . 2019, (7): 831 -841 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.07.013