Analysis of Configuration and Maintenance Strategy of LEO Walker Constellation
CHEN Yu, ZHAO Ling feng, LIU Hui jie, LI Li, LIU Jie
Journal of Astronautics . 2019, (11): 1296 -1303 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.11.005