Model Predictive Control of Combined Spacecraft Based on Deep Learning
KANG Guo hua, JIN Chen di, GUO Yu jie, QIAO Si yuan
Journal of Astronautics . 2019, (11): 1322 -1331 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2019.11.008