Research Status and Outlooks of Hall Thruster Ignition Process
WEI Li qiu, LI Wen bo, CAI Hai kuo, SUN Jian ning, YANG Xin yong, YU Da ren
Journal of Astronautics . 2020, (6): 666 -675 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2020.06.004