Control Surface Design and Optimization for Aerospace Vehicle Under Handling Quality Constraints
SHEN Hai dong, SHE Zhi yong, CAO Rui, LIU Yan bin, LU Yu ping
Journal of Astronautics . 2021, (1): 103 -112 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.01.011