Adaptive Saturated Fault tolerant Tracking Control of Flexible Hypersonic  Vehicle Considering State Constraints
CHEN Yao, TAN Li guo, WEI Yi yin, DUAN Guang ren
Journal of Astronautics . 2021, (7): 850 -861 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.07.005