Analysis of Supersonic Wind Tunnel Test Results of Mars Disk Gap Band Parachute
HUANG Ming xing, WANG Wen qiang, LI Jian, WANG Li wu
Journal of Astronautics . 2021, (9): 1178 -1186 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.09.013