Review and Prospects of Development of Space On orbit  Manufacturing Technology
YANG Xing wen, HAN Jing tao, LIU Jing, ZHANG Cong fa, LIANG Jin chao
Journal of Astronautics . 2021, (11): 1343 -1354 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.11.001