Plan Repair Method of Deep Space Probe Based on the Expected State Sequence
CHEN Chao, XU Rui, LI Zhao yu, ZHU Sheng ying, LIANG Zi xuan
Journal of Astronautics . 2021, (11): 1385 -1395 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.11.005