Design and Qualification of Hazard Detection and Avoidance System for Tianwen 1 Mars Landing Mission
LIU Wang wang, LI Mao deng, LI Tao, WANG Yun peng, ZHANG Xiao wen, LIU Yang, HAO Ce, ZHU Fei hu, HU Jin chang, ZHAO Yu, XU Li jia, HUA Bao cheng, HUANG Xiang yu, WANG Xiao lei
Journal of Astronautics . 2022, (1): 46 -55 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.01.006