Development and Prospect of Aircraft Clusters Cooperative Positioning and Navigation Countermeasures Technology
WU Cheng feng, CHENG Jin, GUO Xiao yun, XU Cheng, HU En wen, Qi Hang
Journal of Astronautics . 2022, (2): 131 -142 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.001