Review and Prospect of Electric Propulsion Acceleration Technology
XIA Guang qing, LU Chang, SUN Bin, HAN Ya jie
Journal of Astronautics . 2022, (2): 143 -157 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.002