Study on Large Cryogenic Launch Vehicle Unmanned Fueling and Launching
ZHONG Wen an, YE Xin, ZHU Xiao le, YAN Zheng, ZHANG Jun xin
Journal of Astronautics . 2022, (2): 241 -250 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.02.013