A Review of Moving Mass Control for High speed Vehicles
ZHOU Min, ZHOU Feng qi, ZHOU Jun, GUO Jian guo
Journal of Astronautics . 2022, (3): 271 -281 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.03.002