Research Progress on Dynamics and Control of the Space Elevator
GUAN Yingzi, WEN Zida, WANG Xiaowei, ZHANG Feng, CUI Naigang
Journal of Astronautics . 2022, (5): 537 -547 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.001