Deep Reinforcement Learning Guidance Law for Intercepting Endo atmospheric Maneuvering Targets
QIU Xiaoqi, GAO Changsheng, JING Wuxing
Journal of Astronautics . 2022, (5): 685 -695 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.05.013