Data driven Anomaly Analysis Method of Launch Vehicle Oxygen Turbopump
WANG Guan, WANG Jingyu, LIU Qiaozhen, SONG Zhengyu
Journal of Astronautics . 2022, (7): 964 -973 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.07.013