Mass Distribution and Deployment Stability Optimization of Single pulse deployed Space Net
ZHU Weiliang, PANG Zhaojun, SI Jiyue, DU Zhonghua, CHENG Chun
Journal of Astronautics . 2022, (9): 1208 -1218 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.09.008