Robust Filtering and Space based Tracking Method for Hypersonic Maneuvering Target
WEI Shijun, ZHAI Guang, SUN Yiyong, BI Xingzi, WANG Hongsheng
Journal of Astronautics . 2022, (9): 1246 -1256 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.09.012